Kustannustehokas ja oikein mitoitettu resurssointi asiakaspalvelutehtäviin

Asiakaspalvelun ulkoistaminen on kustannustehokas tapa vastata muuttuviin tarpeisiin.

Ulkoistettu asiakaspalvelu tarjoaa resursseiltaan oikein mitoitettua asiakaspalvelua ja laadun tasaista ylläpitämistä. Kykenemme muokkaamaan palvelumme täysin tarpeidenne mukaan.

Meillä on vankka osaaminen hoitotyöstä ja etenkin työterveyshuollosta.

Kauttamme hoituvat ammattitaitoisesti ja sujuvasti niin suuret kuin pienetkin määrät yhteydenottoja, etävastaanottoa hyödyntäen.

Ulkoistettu palvelukokonaisuutemme räätälöidään täysin yhteistyöyrityksen liiketoiminnallista tarvetta vastaavaksi.

Palvelemme suomen, ruotsin ja englanninkielellä.

Yhteistyömalli

Räätälöity palvelukokonaisuus edellyttää asiakkaan palvelutarpeen tarkkaa ymmärtämistä sekä yhteisiä toiminnan tavoitteita.

Suosimme tiivistä yhteistyötä, jossa kommunikointi sujuu ja tarpeisiin sekä mahdollisiin muutoksiin reagoidaan ripeästi. Työmme laatu on tarkkaa, empaattista ja teemme työmme rautaisella ammattitaidolla.

Palveluratkaisumme on kehitetty asiakkaita kuunnellen.

Seuraamme säännöllisesti yhdessä asiakkaidemme kanssa asetettujen tavoitteiden täyttymistä ja palvelun tehokkuutta. Laadukkaan yhteistyön takaa avoimuus, palaute ja toiminnan jatkuva kehittäminen.

Me onnistumme silloin, kun asiakkaamme onnistuu ja on tyytyväinen.

Arvomme ovat vankka osaaminen, välittäminen ja laadun ylläpitäminen jotka ohjaavat toimintamme sen kaikilla tasoilla. Arvot luovat pohjan toimia, sekä valmiuden kehittyä vielä paremmaksi. Arvomme yhtenäistävät toimintamme paikasta riippumatta.