Hemsjukvård- professionell hjälp i hemmet:

- medicinering

- blodprov, urinprov

- sårvård, öronspolning

- stygnbortagning

- blodtrycksmätning

- duschhjälp och hudvård

- terminalvård

- eskorttjänst vid läkarmottagning, apotekstjänster

Utvärderingsbesöket


Vi bygger upp en serviceplan tillsammans med senioren och anhöriga, under ett utvärderingsbesök. Serviceplanen görs i överenskommelse med senioren och Bea Terveyspalvelut, var vi respekterar seniorens önskemål och begär.

Besöket är kostnadsfritt och binder inte kunden till ett påbörjat sammarbete.

Vi sammarbetar tillsammans med Topakka Emäntä (hemstädning).  FO-nummer: 3124171-2.


Hushållsavdrag år 2021


Du kan få ett hushållsavdrag på -40% av tjänstens pris och avdraget får man söka via sin personliga beskattning. Du kan söka hushållsavdrag tillsammans 2250 euro per år, med en självrisk på 100€.

År 2022 kommer den procentuella ersättningen för hushållsavdraget att stiga till 60% med en sammanlagd summa på 3500€.

Hemsjukvårdstjänsterna är momsfria (moms 0%).

Vi har en minimidebitering på en timme (60min) varefter vi debiterar från påbörjad halv timme (30min).

Pris: fr.om. 65€/h