Lösningsfokuserad korttidsterapi via distansmottagning


I lösningsfokuserad korttidsterapin fokuserar vi på dina egna resurser och din inre styrka. Vi fokuserar oss på de saker som redan fungerar och stärker dessa.

Korttidsterapi passar dig, ifall du kämpar med:

- sömnlöshet

- stress

- utmaningar i ditt personliga liv

- utmaningar på arbetsplatsen

- burn out


Läs mera under sidan korttidsterapi.

Kostnadseffektiv kundservice och rätt dimensionerad resurs inom kundtjänsten.

Med att outsourca sin kundservice, uppnår man ett kostnadseffektivt sätt att bemöta snabbt förändrade behov.

Vi erbjuder kundservice som utgår ifrån kundens behov och önskemål med hög kvalitet.. 

Vi har lång erfarenhet utav arbetshälsovården och omvårdnad.

Vår personal kan hjälpa till med både stora och lite mindre mängder samtal, med ett professionelt bemötande. 

Vi anpassar vårt sammarbete utgående ifrån era konkreta behov.

Vi betjänar på svenska, finska och engelska.

Sammarbete

Den skräddarsydda sammarbetsmodellen kräver, att vi förstår kundens servicebehov. Vi har gemensamma operativa mål och en strategi, på vilket sätt vi skall nå dem.


Vi föredrar ett nära sammarbete, var kommunikationen är smidig och tydlig. För oss är det viktigt att kundens behov med inklusive förändringar i vardagen, kan besvaras snabbt och på ett effektivt sätt. Vi utgår ifrån en hög kvalitet, var empati, förståelse och ett genuint intresse jämtemot kundens affärsmodell uppnås.

Vår servicemodell har utvecklats genom att lyssna på våra kunder.

Vi övervakar regelbundet tillsammans med kunden, att de utsatta målen uppnås och att sammarbetet tillfredställer båda partnerna. Ett gott sammarbete garanteras av öppenhet, feedback och utav en kontinuerlig utveckling av verksamheten.

Då våra kunder är framgångsrika och nöjda, betyder det att vi har lyckats med vårt arbete.

Våra värden är ett genuint kunnande, omtänksamhet och en hög kvalitet, som styr vår verksamhet på alla dess nivåer. Våra värden skapar grunden för vår verksamhet och ger beredskapen att utveckla oss till ännu bättre inom vårt område. Våra värderingar vägleder vår verksamhet oavsett tid och rum.