Outsourcad kundservice

Vår personal består utav legitimerade vårdare, som har de nödvändiga kompetenserna som krävs för arbetsuppgifterna. Vi är specialiserade inom kundservice, oavsett om det är att boka tid för en läkarmottagning, bedöma behovet av vård eller genom rådgivning. Vi är även skolade inför corona -spårningsuppgifter.

Vår tjänst kan enkelt utvärderas, genom följande mål:

- Förbättrade svarstider

- Effektivare verksamhet

- Högre kvalitets kundservice

- Ökad kundnöjdhet


Att outsourca kundservicen är ett kostnadseffektivt sätt, att möta förändrade behov .

Genom att outsourca kundservicen kan vi uppnå en konsekvent kvalitetskontroll. Vi kan anpassa våra tjänster enligt kundens behov.

Genom oss hanteras både stora och små kontakter professionellt och smidigt.


Kompetens och målinriktad verksamhet 

Vårt kundserviceteam har en stark kompetens inom klinisk sjukvård och kundservice. Vi betjänar era kunder professionellt och i enlighet med överenskomna anvisningar.

Vårt mål är att säkerställa kundnöjdheten inom ert företag genom utmärkta serviceupplevelser. Vi uppnår detta genom att anpassa oss till var och ens individuella behov.